Kilpailutoiminta

 

Kilpailutoiminta practical-ammunnassa:

Seurojen viikkokilpailuista MM-kisoihin

Lukumääräisesti suurin osa practical-kilpailuista järjestetään seurojen sisäisinä viikko- tai kuukausikilpailuina. Näissä kilpailuissa aloittelevien ja kokeneempien ampujien on mahdollista testata osaamistaan ja hakea lajissa välttämätöntä kilpailukokemusta. Monissa seuroissa viikko- tai kuukausikilpailut muodostavat myös seuran sisäisen mestaruuskilpailun.

 

Kansallisella tasolla practical-ammunnassa pyritään eri seurojen toimesta ja yhteistyöllä järjestetty vuosittain parisenkymmentä kilpailua. Kilpailuissa ammuttaviin osuuksiin liittyvien rakenteiden tekeminen vaatii kilpailun järjestäjiltä yleensä kymmeniä, jopa satoja talkootunteja. Jotta seurojen panostus järjestelyihin tuottaisi mahdollisimman hyvän tuloksen - niin urheilullisesti kuin taloudellisestikin - pyrkii SAL:n practical-jaosto koordinoimaan kansallista practical-kilpailutoimintaa siten, ettei samana viikonloppuna järjestettäisi kuin yksi kansallisen tason kilpailu. Näin kilpailujen osanottajamäärät saadaan mahdollisimman suuriksi: tyypillisesti kansallisen tason practical-kilpailussa on 50-100 osallistujaa.

Practical-ammunnan kv. kilpailutoiminnan organisoinnista ja valvonnasta vastaa lajin kv. kattojärjestö International Practical Shooting Confederation (IPSC), jonka jäsen myös SAL on. Lajin maailmanmestaruuskilpailut järjestetään joka kolmas vuosi. Practical-Ammunnassa järjestetään myös mantereiden mestaruuskilpailuja (esim. Euroopan mestaruuskilpailut) sekä pienempien maantieteellisten alueiden mestaruuskilpailuja (esim. Pohjoismaiden mestaruuskilpailut).

 

Lajin kv. kattojärjestö hyväksyy lajin kansainväliset säännöt. Kattojärjestön yhteydessä toimii lajin kv. tuomarikoulutuksesta vastaava International Range Officer Association (IROA). Tuomarityöskentelystä kiinnostuneet practical-ampujat voivat kansallisen tuomarikoulutuksen (NROI) jälkeen edetä ja hakea kansainvälisesti arvostetun kv. ratatuomarin (RO) arvon.