Välineistö

Practical-ammunnan pistelaskujärjestelmä, jossa kilpailijan tulos määräytyy osumapisteiden ja suoritukseen käytetyn ajan osamäärästä, on johtanut tuotekehittelyyn, jonka tavoite on yksinkertainen: kehittää teknisiä ratkaisuja, joiden avulla on mahdollista ampua entistä tarkemmin (paremmat osumapisteet) ja nopeammin (lyhyempi suoritukseen käytetty aika).

Pistelaskujärjestelmästä, joka suosii nopeaa ammuntaa, johtuen käytännössä kaikki practical-ammunnassa käytettävät aseet ovat ns. puoliautomaattiaseita (itselataava kertatuli). Sarjatuliaseiden käyttö on säännöissä kielletty.

 

Pistoolipractical

Pistoolipracticalissa käytettävän aseen tulee sääntöjen mukaan olla kaliiberiltaan vähintään 9 mm. Standard-, modified ja revolver standard-luokissa suosittuja kaliibereja ovat esimerkiksi 9x19, .40 S&W ja .45 ACP. Open-luokassa, jossa aseet varustetaan tehokkailla suujarruilla, suosituin kaliiperi tällä hetkellä on .38 Super. Useimmat tehdasvalmisteiset puoliautomaattipistoolit ovat sellaisenaan riittävän tarkkoja practical-ammuntaan. Lajiin hyvin soveltuvan aseen saa 500-700 eurolla. Lajissa käytettävät huippuaseet sovitetaan käsin tarkoitukseen sopivista viritysosista. Vaikka käsityö nostaakin aseen hintaa, eivät practical-pistoolit ole monen muun lajin huippukaluston hintaan verrattuna hirvittävän kalliita: alansa viimeistä sanaa edustavan Standard-Divisoonan aseen saa n. 2000 eurolla ja Open-Divisioonan huippuaseen saa alle 3000 eurolla.

Pistoolipracticalin säännöt tuntevat viisi divisioonaa eli aseluokkaa.

Standard-Divisioonassa aseiden tulee olla tehdasvalmisteisia tai niitä vastaavia. Suujarrut, kompensaattorit ja optiset tähtäimet ovat kiellettyjä, mutta muuten aseita saa melko vapaasti muunnella. Aseiden tulee mahtua tyhjällä lippaalla varustettuna laatikkoon, joka on mitoiltaan 225x150x40 mm.

Classic-Divisioonassa aseiden tulee perustua varsin tiukasta Colt 1911 aseisiin.

Open- Divisioonassa aseen koolle tai ominaisuuksille ei aseteta rajoituksia, kunhan ase toimii alkuperäisen toimintaperiaatteensa mukaisesti. Lippaille on kuitenkin asetettu maksimipituus 170mm.

Production- Divisioonan aseen tulee löytyä kattojärjestön, IPSC:n, ylläpitämältä aselistalta. Luokassa ammutaan lähes muuntelemattomilla tuotantoaseilla ja kaliiberi on lähes poikkeuksetta 9x19mm, joten luokasta on saatu mahdollisimman helposti lähestyttävä, eikä usein kalliita kisa-aseita tai modifikaatioita tarvita.

Revolver standard- Divisioona on nimensä mukaan rullarevolvereille tarkoitettu luokka. Optiset tähtäimet tai suujarrut/kompensaattorit eivät ole sallittuja. Revolverin rullaan voi mahtua yli kuusi patruunaa, mutta yhdellä latauksella rullasta saa ampua vain kuusi kertaa. Pikalaturien käyttö lataamisen nopeuttamiseksi on yleistä.

Kivääripractical

Kivääripracticalia voi sääntöjen mukaan ampua millä tahansa kiväärillä, joka käyttää keskussytytteistä patruunaa. Kivääripracticalissa on neljä divisioonaa: Semi-Auto Open ja Standard (eli itselataava kertatuli), sekä Manual Action Open ja Standard (eli lippaallinen kertatuli). Suosittuja asemalleja ovat AR-pohjaiset konstruktiot ja yleisiä kaliibereja ovat mm. 7.62x39, .223 Rem (5.56) sekä 7.62x51.

Kivääri-Practical on saanut rinnalleen pikkuveljen, pienoiskiväärillä ammuttavan Mini Riflen.

Haulikkopractical

Haulikon divisiooneja on neljä: Open, Modified, Standard ja Standard Manual. Standard Manual on pumpputoimisille haulikoille, loput kolme luokkaa itselataaville. Kaikissa divisiooneissa on ampujia, mutta usein suosituin on Standard.

Haulikko-Practicalissa aseet ovat yleensä putkimakasiinilla varustettuja itselataavia haulikoita, mutta irtoilippailla varustettut haulikot ovat yhä selvemmin ottaneet haltuunsa Open-Divisioonan. Käytännössä ainoa kaliiberi on 12. Aseiden makasiinit on jatkettu sääntöjen sallimiin mittoihin ja lataamisen nopeuttamiseksi käytetään pikalatureita. Lataamisen taitaminen onkin yleensä tärkeässä roolissa haulikolla kilpailtaessa. Haulikossa erikoisuutena mainittakoon että kilpailuissa käytetään kahta erityyppistä haulipatruunaa ns Bird- ja Buck-shottia ja lisäksi slugeja eli täyteisiä.

Action Air

Action Airia ammutaan muovikuulapistooleilla. Lajissa on järjestetty SM-kilpailuita vastaavat Region mestaruuskisat kerran, alkuvuonna 2012. Lajia harrastetaan muutamassa Practical-Seurassa eri puolella Suomea. Toistaiseksi laji on pysynyt lähinnä nuorisolajina ja talvikauden sisäharjoittelulajina.

Tarkemmat tiedot eri luokkien vaatimuksista löytyvät sääntöjen liitteistä.

Tournament

Tournament-kilpailut muodostuvat kahden tai kaikkien kolmen eri asetyypin kilpailuista. Tournamentissa siis ammutaan osakilpailuina pistooli-, kivääri- ja haulikkokilpailu, joista lasketaan tournamentin voittaja.